NIEUWS

Nieuwe wind door Molen de Kroon

Bestuursleden bij stichtingen komen en gaan; door omstandigheden was de molen heel even bestuur loos geworden. In november van het vorige jaar is de werving voor nieuwe leden gestart, via o.a. sociale media en de Arnhemse Koerier heeft dat een fris gezelschap opgeleverd. We stellen graag voor:

Samenstelling

Voorzitter – Annerie van Daatselaar (rechts voor), secretaris – Sybren Strikwerda (derde van links), penningmeester – Martin Brouwer (tweede van rechts), verhuur en vrijwilligers – Carola Sibma (links voor), evenementen –  Kevin Geerling (niet aanwezig bij het fotomoment), techniek – Frank Lassche (links achter), algemeen lid -Suus Brands (midden).

Voorzitter Annerie van Daatselaar is in haar dagelijkse leven ondernemer als landschapsarchitect: ‘Ik woon al vier jaar in Sint Marten en kijk op de molen uit vanuit mijn huis. Ik heb al eerdere ervaring met besturen, las in de Arnhemse Koerier de oproep, vond het tijd weer eens wat te doen, het enigst zittende bestuurslid reageerde snel, de sfeer met anderen tijdens de eerste vergadering was heel prima en voor ik het wist bleef het voorzitterschap voor mij over. Dat is eigenlijk ook wel leuk: ik hou er van de kar te trekken en initiatief te nemen.’

De molen moet draaien

Alle andere bestuursleden laten een geluid horen waarmee ze uiten zin in de toekomst te hebben. ‘En de molen moet draaien!’ aldus Martin Brouwer penningmeester.

Het bestuur is ondertussen bezig met een nieuw beleidsplan voor 2021/2023 en binnenkort verandert de naam ‘Stichting Vrienden van de Klarendalse molen’ naar ‘Stichting Klarendalse molen – de Kroon’.