Oprichting stichting vrienden van de Klarendalse Molen

Stichting Vrienden van de Klarendalse Molen opgericht.
Op 9 december 2011 werd molen De Kroon, in Arnhem beter bekend als de Klarendalse Molen, door de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen verkocht aan de Stichting Volkshuisvesting voor het symbolische bedrag van 1 Euro.

De Stichting Volkshuisvesting Arnhem rekent het tot haar taak om naast de verhuur van woningen wijkgerichte activiteiten te ondersteunen. Met de overname van molen De Kroon is het onderhoud en het behoud van de molen voor de toekomst veiliggesteld.
Volkshuisvesting heeft de exploitatie van de molen overgedragen aan de daartoe opgerichte Stichting Vrienden van de Klarendalse Molen. Bij deze stichting zijn de huidige molenvrijwilligers en een nieuw bestuur betrokken. Deze molenvrijwilligers houden de molen als vanouds in bedrijf.
Het bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit leden van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen, Klarendallers en andere personen die de molen een warm hart toedragen.
Op 2 februari 2013 werd een eerste uitgebreide contactbijeenkomst gehouden van de molenvrijwilligers met het nieuwe bestuur.

Foto’s: Jacques Roelofs