Stichting Volkshuisvesting nieuwe eigenaar Molen De Kroon.

Stichting Volkshuisvesting nieuwe eigenaar Molen De Kroon.
Molen de Kroon heeft sinds vrijdag 9 december 2011 een nieuwe eigenaar. Stichting Vrienden van de Gelderse Molen, sinds 1974 eigenaar van de molen, heeft de molen voor 1 euro verkocht aan Stichting Volkshuisvesting.
De vele bezuinigingen op subsidies maakten het voor de molenstichting noodzakelijk om een nieuwe eigenaar te zoeken. Onder het toeziend oog van de notaris werd op 9 december 2011 de overeenkomst getekend.
In de afspraken is vastgelegd, dat Volkshuisvesting eigenaar is met alle lusten en lasten, maar dat de oude eigenaar verantwoordelijk blijft voor goed onderhoud en beheer van de molen.

Bestuurslid Froukje Witteveen, notaris Fechner met de akte, molenaar Erica Peters, voorzitter Gerrit Pol, oud- voorzitter dhr. Cambier van Nooten en Berry Kessels als vertegenwoordiger van de nieuwe eigenaar, Stichting Volkshuisvesting. Dhr. Cambier van Nooten overhandigde de nieuwe eigenaar een tekening van Dick Caderius van Veen voor op het kantoor van Volkshuisvesting.
Foto: Zefanja Hoogers.