NIEUWS

De Klarendalse molen en de Slag om Arnhem

In en op de Klarendalse molen wordt in de maand september aandacht geschonken aan het feit dat 75 jaar geleden de Slag om Arnhem plaatsvond. Een groot deel van de inwoners moest op last van de bezetter de stad verlaten in september 1944. Ook molen De Kroon staat stil bij dit deze geschiedenis die zo veel impact op de stad heeft gehad.

Klarendalse molen in WO II

Veel molens in Nederland zijn in de Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld verdwenen, maar molens die de dans ontsprongen maakten juist een herwaardering van het malen met windkracht mee, zo ook de Klarendalse molen. Er is zelfs een bron uit het Dagblad van de Arbeiderspartij dat in juli 1941 meldt hoe de windpeluw in de kop van de molen – de balk waarop de wieken rusten – was verzakt en dat er 2.500 guldens zijn gevonden om het bedrijf weer op gang te brengen. ‘Voor de stad Arnhem is het echter vooral van belang dat de molen op Klarendal niet afgebroken behoeft te worden, dat de wieken met de klepperende zeilen weer spoedig aan het draaien zullen gaan en de molen weer weldra zijn machtige lied van de arbeid over het Arnhemse Klarendal zal zingen.’

Bovendien functioneerde hij volgens de overlevering voor het verzet als seinmolen. Dat wil zeggen dat er met bepaalde stand van de wieken of het bevestigen van meelzakken aan de wieken bepaalde boodschappen werden overgebracht aan de betrokken personen.

Maar er zijn ook bronnen dat de Duitsers de molen hebben bezet en dat zij voor beter zicht de raamkozijnen uit de sponningen sloegen, waardoor wind en vocht vrij spel kregen.

75 jaar Slag om Arnhem

De Slag om Arnhem heeft de Klarendalse molen wonderwel overleefd. Toen de stad daarna leeg kwam vanwege de evacuatie, zijn de zeilen van de wieken in deze stroomloze tijd uitgeleend aan een molenaar in Didam om ook daar diensten te kunnen verlenen voor de voedselvoorziening tijdens de hongerwinter.

De molen is op vrijdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur en zaterdag van 10.00 – 17.00 uur open voor publiek. In 2020 wordt in het hele jaar 75 jaar bevrijding gevierd, maar dan staat de molen ook 150 jaar in de wijk Klarendal! Daar zal volgend jaar extra aandacht aan besteed worden.