Molen de Kroon

Molen de Hoop

Albertus Burgers liet in 1849 een molen met de naam ‘De Hoop’  bouwen aan de Amsterdamseweg te Arnhem, ter hoogte van de Rozenstraat, thans de nieuwe buurt Hofpoort. In 1870 liet Burgers vanwege stadsuitbreiding de huidige molen in het toen nog onbebouwde Klarendal bouwen. Daar kreeg hij toen ook de naam ‘De Hoop’.

Menno van Coehoornkazerne

De grootste afnemer van de molen was weldra de nabijgelegen in 1885 gebouwde Menno van Coehoornkazerne. Toen de kazerne in 1900 overging op een eigen maalinrichting, verloor de molenaar zijn belangrijkste klant. Dit had tot gevolg het snel bergafwaarts ging met het bedrijf en de molen. De gebroeders Reymes wisten rond 1900 als nieuwe eigenaren van de molen de zaak weer tot bloei te brengen. Toen veranderde de molennaam in ‘De Kroon’. De Crisistijd vanaf 1930 zorgde voor een nieuwe inzinking. Op 13 juli 1933 storte de stelling in, maar die kon weer hersteld worden. Ook een grondige restauratie in 1936 lenigde voor even de ergste nood, maar de molen bleef meer geld kosten dan het opbracht.

Na 1945 kreeg de molen fokwieken en waren de trots van Abraham Reymes (mulder Bram), maar de opkomende elektrische maalderijen maakten de windmolen ouderwets en kon Bram het weinige werk wat voor hem overbleef in z’n eentje aan.

In 1956 werd J. Oostendorp de nieuwe moleneigenaar. Hij maalde liever met motoren, waardoor het verval van de molen snel toesloeg en de gemeente Arnhem gedwongen werd om in 1962 een draaiverbod op te leggen. In 1964 werd het wiekenkruis verwijderd, in afwachting van restauratie op initiatief van de in 1964 opgerichte Stichting Vrienden van de Gelderse Molen, welke in 1976 geschiedde. Vlak daarvoor was de stichting in 1974 eigenaar van de molen geworden voor de somma van Fl. 1,-

Stichtingen

Vanaf die jaren wordt de molen beheerd door vrijwillige molenaars én werd Molen de Kroon een opleidingsmolen voor het Gilde van vrijwillige molenaars. Vanaf 1980 tot en met 2014 zijn molenaar Ben Hieminga en zijn vrouw Erica Peters de dagelijkse gezichten op de Klarendalse molen geweest.

Ook in 1997 was een restauratie weer nodig. Op 4 februari 1998 werd de molen getroffen door brand, veroorzaakt door kortsluiting in een koelkast. Vooral de zoldervloeren hebben toen zware schade opgelopen. Medio zomer 1999 was de schade aan de molen weer hersteld en kon weer graan voor menselijke consumptie worden gemalen.

In 2018 heeft de molen weer een hoognodige renovatie ondergaan. Daarbij is ook de binnenkant van de begane grond volledig aangepast aan huidige tijden. Voor de stichting was de heropening van oktober 2018 een aanleiding om de geschiedenis in beeld te laten brengen door filmmaker Sacha Barraud:

De molen heeft als eigenaars gehad: