Molen de Kroon

MOLENAARSOPLEIDING

Doordat veel molens weer na veel inspanningen maalvaardig gerestaureerd zijn en om het verloop onder de vrijwillige  molenaars op te vangen, is er steeds veel behoefte aan mensen die op deskundige wijze met deze werktuigen uit het verleden kunnen omgaan en bereid zijn ze met zelfwerkzaamheid in goede conditie te houden.

Voor de opleiding van nieuwe molenaars is een speciale cursus ontwikkeld. Naast een theoretisch gedeelte omvat de cursus ook een praktijkdeel van minimaal 150 uur onder toezicht van een gediplomeerd molenaar of instructeur-molenaar.

GILDE VAN VRIJWILLIGE MOLENAARS

De minimum leeftijd voor deelname aan de opleiding van het Gilde van Vrijwillige Molenaars is 16 jaar. Indien de cursus met succes wordt voltooid, ontvangt men het door de overheid erkende getuigschrift van de vereniging “De Hollandsche Molen”.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de molenaar of op de site van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Op molen De Kroon is het in principe mogelijk om praktisch onderricht te krijgen voor het getuigschrift van “De Hollandsche Molen”. De voorwaarden zijn dat men lid is van het Gilde van Vrijwillige Molenaars en men via dit Gilde compleet aanvullend verzekerd is.

OPLEIDINGSMOLEN

Daarnaast organiseert de afdeling Gelderland van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars elke 3e woensdagavond (m.u.v. van de maanden juli en augustus) in Molen de Kroon met hulp van dia’s theorielessen voor leerling-molenaars. In 2 seizoenen wordt de complete stof behandeld.