Over ons

Molen de Kroon realiseert haar plannen

In 2018 heeft de Klarendalse molen haar hoognodige renovatie ondergaan. De romp, de stelling en de ‘huid’ van de molen staan weer in alle pracht en praal te pronken in het hart van de wijk Klarendal. Ondanks dat we in 2017 de Nationale Molenprijs niet helemaal binnen hebben kunnen halen, pakte het bestuur de plannen voor de buiten- en de binnenkant tóch door!

Dankzij de Gemeente Arnhem, het Rabobank stimuleringsfonds, de Provincie Gelderland, Volkshuisvesting Arnhem,  de BankGiroLoterij, Molenfonds Hollandse Molen, Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, de A.M. van Verschuer Stichting en Stichting Vrienden van de Klarendalse Molen hebben we de plannen met €193.580 kunnen uitvoeren.

De begane grond

Vanaf november 2018 is na een onrustige zomer én een groot feest, de molen weer in bedrijf en de winkel geopend. De winkel is volledig vernieuwd, de begane grond is er efficiënter door ingericht waardoor de ruimte veel meer mogelijkheden biedt: ontmoeten, bezoeken, cultuur en verhuur! De vrijwilligers zullen u graag ontvangen.

In deze ruimte wordt de geschiedenis van de molen de Kroon en alle vormen van molentechniek inzichtelijk gemaakt. En natuurlijk laten de molenaars u graag alle kneepjes van het vak in de praktijk op de bovenliggende verdiepingen beleven.

Ook de kinderen zullen op een bijzondere manier kennis kunnen maken met de molen en het malen van graan tot een basis product voor ons dagelijks brood. Door middel van horen, zien, voelen en ruiken wordt de wereld van de molenaar en de molen beleefd. Laat u verrassen!

 ‘Verbinden’  is het motto

Verbinden met de historie, verbinden tussen de unieke techniek van vroeger en nu, verbinden met ons dagelijks brood en verbinden met de omgeving en de stad.

Uiteraard blijven wij ons ook actief bezig houden met jaarlijks terug kerende activiteiten. Denk maar aan De nationale Molendag, De Nacht van de Mode, Plantjesdag Klarendal, Midwinterfeest: alles wat bijdraagt aan het thema  ‘Verbinden’ draagt de stichting een warm hart toe.

Stichting en ANBI status

De stichting Vrienden van de Klarendalse Molen is sinds 1 januari 2017 geregistreerd (RSIN 852114217) als culturele ANBI. Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die geen enkele vergoeding krijgen voor de verrichte werkzaamheden, noch voor de ten behoeve van de stichting gereden kilometers. Alleen de feitelijk voor de stichting aangeschafte goederen worden vergoed.

DOWNLOAD HET FINANCIËLE JAARVERSLAG VAN 2020 (PDF)

DOWNLOAD HET FINANCIËLE JAARVERSLAG VAN 2021 (PDF)

DOWNLOAD HET FINANCIËLE JAARVERSLAG VAN 2022 (PDF)

DOWNLOAD HET JAARPLAN VAN 2023