Steun de Klarendalse molen

Molen de Kroon bepaalt sinds 1870 het imago van de Arnhemse wijk Klarendal. De Klarendalse molen heeft diverse roerige tijden overleefd  en is meerdere malen in verval geraakt. Maar telkens kwam het icoon  van de wijk er weer bovenop en is ondertussen een rijksmonument.

Hoe komen we aan inkomsten?

Stichting de Klarendalse molen is verantwoordelijk voor  het voortbestaan van de Kroon. Het beheren van een rijksmonument  vraagt om zorgvuldige financiële beslissingen. De molen zorgt voor aan aantal inkomsten via de molenwinkel, door de ruimtes te verhuren, rondleidingen te verzorgen en fondsen te werven.

Schenken en/of nalaten

U kunt hier ook aan bijdragen  door te schenken of een legaat op te nemen in uw testament, zodat  de molen ook de komende 150 jaar blijft pronken in het hart van de wijk.

Doordat Molen de Kroon een culturele ANBI status heeft (Algemeen  Nut Beogende Instelling) kunt u uw schenking opvoeren in uw belastingaangifte. Als u de Klarendalse molen opneemt in uw testament, hoeft daar geen erfbelasting over betaald te worden.

Voor verdere informatie kunt u altijd CONTACT opnemen.

Online schenkenDoneer € -


De ANBI status

De stichting is sinds 1 januari 2017 geregistreerd (RSIN 852114217) als culturele ANBI. Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die geen enkele vergoeding krijgen voor de verrichte werkzaamheden, noch voor de ten behoeve van de stichting gereden kilometers. Alleen de feitelijk voor de stichting aangeschafte goederen worden vergoed.

Belastingvoordeel voor donateurs

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Onze verplichtingen als ANBI

Een voorwaarde om als ANBI geregistreerd te staan is het publiceren van de financiële jaarcijfers. Die van 2017 kunt u hier ophalen. 

IBAN: NL56RABO0314142568
KvK: 56415508
BTW-ID: NL00852114217

Voor verdere informatie, maak contact via info@molendekroon.nl